top of page

Algemene voorwaarden

DS Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer: Van Hecke Bart - De Four Silvie

Handelend onder de naam: Dogcenter Snuffelke

Vestigingsadres: Koningin Astridlaan 85, 8530 Harelbeke (België)

Telefoonnummer: +32 468 17 75 16 /  +32 473 28 40 19

Bereikbaarheid: maandag - zaterdag 09:00 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 18:00u

E-mail: dogcentersnuffelke@gmail.com

Btw-identificatienummer: BE 0893.826.195

 

Voor de overeenkomsten tussen Dogcenter Snuffelke en haar klanten zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle adviezen, trainingen, coaching, webshop, fotografie en alle andere zaken, online en offline van Dogcenter Snuffelke.

 

Begrippen Dogcenter Snuffelke

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Dogcenter Snuffelke

1.1   Dogcenter Snuffelke is de onderneming die op eigen naam aan een groep, publiek of  personen coaching, training, gedragsadviezen, fotografie, webshop en aan deze gerelateerde diensten aanbiedt.

 

Klant

1.2   Natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik wenst te maken van de diensten van Dogcenter Snuffelke.

 

Dienst

1.3   De door Dogcenter Snuffelke aangeboden, training, gedragsadviezen, fotografie, webshop en aanverwante online en offline diensten.

 

Overeenkomst

1.4   Overeenkomst waardoor Dogcenter Snuffelke zich verbindt tot het aanleveren van de door haar aangeboden diensten en de klant tot betaling van deze dienst.

 

Aansprakelijkheid gedragscoaching en trainingen

 

2.1   De klant is altijd verantwoordelijk voor eventuele schade, die de klant zijn of haar hond veroorzaakt.

Deelname aan de diensten van Dogcenter Snuffelke is altijd voor eigen risico van de klant.

 

2.2   Wanneer de klant , meegebrachte bezoekers van klant of hond(en) van klant enige schade veroorzaken is klant hiervoor altijd verantwoordelijk. Dit geldt tevens voor alle eventuele schade aan materialen van Dogcenter Snuffelke.

 

2.3   Dogcenter Snuffelke is niet aansprakelijk voor schade welke tijdens uitoefening van haar diensten zou kunnen ontstaan.

Ook diefstal, schade aan eigendommen, uw hond of aan derden is geheel voor risico van de klant.

 

2.4   Klant, inclusief hond(en) van klant, welke dermate onredelijke hinder en of overlast veroorzaken kunnen door (medewerkers van) hondengedragsdeskundige Dogcenter Snuffelke van voortzetting van de dienst worden uitgesloten. Alle mogelijke hieruit voortvloeiende kosten zullen voor rekening van klant komen.

 

2.5   Dogcenter Snuffelke levert professionele diensten. Echter de klant blijft zelf altijd verantwoordelijk voor de te behalen resultaten. Dogcenter Snuffelke heeft tevreden klanten maar garanties over resultaten zijn echter nimmer te geven.

 

Deelname diensten

 

3.1   De klant kan zich zowel telefonisch , per e-mail of via de website voor een van de diensten aanmelden. Afspraken worden altijd per e-mail aan klant bevestigd.

 

3.2   Na aanmelding ontvangt klant een bevestiging via e-mail, met de overeengekomen datum, tijd, locatie en de te maken kosten.

 

3.3   De betaling dient uiterlijk 24 uur voorafgaande aan een van de consulten op de rekening van Dogcenter Snuffelke te zijn bijgeschreven dan wel voor aanvang van een dienst contant aan Dogcenter Snuffelke te worden voldaan.

 

3.4   Wanneer de klant tijdens een dienst of traject stopt zullen de kosten niet geretourneerd worden. Alleen in zeer uitzonderlijke en verifieerbare situaties is dit mogelijk.

 

Betalingen aan Dogcenter Snuffelke

 

4.1   De klant zal het verschuldigde bedrag doormiddel van een van de onderstaande mogelijkheden aan Dogcenter Snuffelke voldoen.

 

Overmaking van het verschuldigde bedrag voor de start van de dienst naar:

KBC Bank: BE03 7330 0963 7584 t.a.v. Dogcenter Snuffelke te Harelbeke.

 

Op de dag van de dienst middels een contante betaling. Klant ontvangt een kwitantie.

 

4.2   Bij een niet tijdige betaling zal Dogcenter Snuffelke geen diensten leveren.

 

Afmelden van de diensten

 

5.1   De klant dient minimaal 72 uur voor aanvang van de overeengekomen dienst, telefonisch dan wel via e-mail de dienst te annuleren. In het geval dat Dogcenter Snuffelke niet in staat mocht zijn de telefoon te beantwoorden dient de klant altijd een boodschap in te spreken dan wel te mailen.

 

5.2   Indien hond van klant loops is dient de dienst te worden hervat wanneer de loopsheid over is. Loopsheid is nooit een reden tot terugbetaling.

 

5.3   Terugbetaling van eventueel gemiste diensten vindt niet plaats bij afmelding door de klant. Enkel met toestemming van Dogcenter Snuffelke kan hierin worden afgeweken.

 

5.4   Bij overmacht kan Dogcenter Snuffelke een overeengekomen dienst tot twee uur voor aanvangstijd annuleren zonder terugbetaling van gemaakte kosten.

 De dienst wordt opgeschort tot een nader te bepalen tijdstip bij de volgende omstandigheden:

  •  Indien de temperatuur  boven de vijfentwintig graden  uitkomt (Leidraad KMI)

  •  De temperatuur onder de min vijf graden Celsius daalt (Leidraad KMI).

  • Bij onweer (in overleg en mede afhankelijk van de ernst).

  • Bij niet verwachte, ernstige gladheid/bevriezing.

 

5.5   Indien een hond ziek, verwaarloosd , en dergelijke is dan behoudt Dogcenter Snuffelke zich te allen tijde het recht voor de dienst te stoppen tot nadere afspraken zonder enig recht op terugbetaling aan Klant.

 

Gedragscoaching en overige trainingen

 

6.1   Een klant kan van Dogcenter Snuffelke gedragsadvies ontvangen via verschillende diensten waaronder gedragscoaching.

 

6.2   Het door klant te verkrijgen advies is gebaseerd op de ruime ervaring van hondengedragsdeskundige Dogcenter Snuffelke.

 

6.3   Advies en/of behandeling leidt nooit tot enige vorm van aansprakelijkheid van Dogcenter Snuffelke.

De klant blijft altijd geheel aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond.

 

6.4   Dogcenter Snuffelke kan op basis van haar ervaring een zeer redelijke inschatting maken van de te behalen verbeteringen van de te behandelen hond van klant.

Er worden nooit harde garanties gegeven.

 

6.5   Dogcenter Snuffelke behoudt zich te allen tijde het recht voor een dienst stop te zetten indien klant onvoldoende meewerkt aan een dienst dan wel adviezen van Dogcenter Snuffelke onvoldoende opvolgt.

 

Webshop

 

7.1   Alle producten die door Dogcenter Snuffelke aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden. De aangegeven prijzen zijn inclusief Belgische BTW. Dogcenter Snuffelke kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in de aanbiedingen voorkomen. De artikelen op onze website zijn niet op ware grootte afgebeeld en omdat elke monitor verschillende instellingen heeft, kunnen de weergegeven kleuren van de artikelen afwijken van de werkelijkheid. Alsook kunnen de weergegeven kleuren tussen de artikelen onderling verschillen doordat de foto’s van verschillende origine zijn. Kijk dus steeds de productinformatie na en aarzel niet ons te contacteren bij twijfel.

 

7.2   Bestellingen kunnen via de site, via een mailtje of per telefoon besteld worden.

 

7.3   U kan bij ons betalen via PayPal en Bancontact/Maestro. De bestellingen pas verzonden als de betaling volledig afgerond is. Onze website maakt gebruik van een automatisch betalingssysteem, gelieve steeds de instructies op het scherm of de redirect te volgen.

 

De betaling moet binnen de 7 werkdagen op onze rekening geboekt staan. Indien dit niet het geval is, zullen wij de bestelling intrekken en uit ons systeem verwijderen.

 

7.4   Alle prijzen op onze website zijn consumentenprijzen in Euro. Deze zijn inclusief Belgische BTW.

De prijzen zijn exclusief kosten voor vervoer, verzending, verzekering, handling en wettelijke bijdragen.

 

Dogcenter Snuffelke is niet aansprakelijk voor typ- en andere fouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs wordt vermeld. In dit uitzonderlijke geval, zal de prijs aangepast worden, maar behoudt de koper zich het recht voor om bij het vernemen van de correcte prijs af te zien van zijn aankoop.

 

Prijzen kunnen zonder opgaaf van redenen aangepast worden. Vaak komt dit vanwege prijswijzigingen van onze leveranciers. Doet dit geval zich voor, zal de prijs aangepast worden maar heeft de koper het recht om bij het vernemen van de correcte prijs, van zijn aankoop af te zien.

 

Alle goederen blijven eigendom van Dogcenter Snuffelke tot de betaling van de bestelling voldaan is.

 

7.5   De levering van een product uit de webshop kan gebeuren op verschillende manieren.

  •  Je kan kiezen om je aankoop door B-Post te laten bezorgen. Bent u niet thuis op het ogenblik van levering door B-Post, dan kan het pakket daarna nog drie weken lang door u afgehaald worden op het postkantoor bij u in de buurt.

  • Als tweede mogelijkheid kan je de goederen zelf komen afhalen. Dan betaald u uiteraard geen verzendskosten. Dit kan na afspraak op ons adres Koningin Astridlaan 85 – 8530 Harelbeke.

 

 7.6   Wij hanteren een leveringstermijn van ongeveer 5 à 10 werkdagen vanaf de betaling van de bestelling.

 

Sommige producten hebben een langere leveringstermijn omdat de leverancier uit het buitenland is.

De klant krijgt een e-mail wanneer de bestelling bevestigd is met daarin de concrete leveringstermijn, nadien ontvang je nog een e-mail wanneer deze verstuurd wordt.

 

Indien de producten niet voorradig zijn bij onze leveranciers, kan de leveringstermijn uitlopen.

De klant wordt hiervan verwittigd.

Indien de producten na 3 weken nog niet verzonden zijn, heeft u het recht uw bestelling te annuleren.

 

7.7   De verzendingskosten worden u medegedeeld aan het eind van de bestelling op onze website. Indien u niet akkoord gaat met de verzendingskosten, bent u steeds vrij uw bestelling te annuleren. Dit doet u door onze mail te beantwoorden. De verzendingskosten kun je bekijken op het tablad verzendkosten onderaan de pagina.

Bij de levering ontvangt u tevens een aankoopfactuur, die ook geldig is als garantiebewijs.

 

7.8   De goederen reizen in uw opdracht, en voor uw rekening en risico ingeval van verzending via De Post.

Daardoor is Dogcenter Snuffelke niet verantwoordelijk voor de integriteit van de afleverwijze van de door u bestelde producten. Op verzoek kunt u uw bestelling aangetekend laten versturen, tegen meerprijs.

 

Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd.

In dat geval kunt u dit tot maximum 10 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

 

Wanneer een product niet naar wens is, kunt u dit, na dit aan ons te hebben gemeld via info@snuffelke.be, gefrankeerd binnen de 10 dagen aan ons retour sturen.

Ongefrankeerde pakketten die retour komen, nemen wij niet aan.

 

U heeft de mogelijkheid om gedurende 7 werkdagen vanaf de ontvangstdatum te verzaken aan uw aankoop, conform de Belgische consumentenwetgeving.

De goederen dienen in de oorspronkelijke verpakking (ongeopend en ongebruikt) teruggestuurd worden binnen de 3 werkdagen na deze kennisgeving.

De terugzendingskosten zijn ten laste van de klant tenzij Dogcenter Snuffelke een volledig verkeerde zending toestuurde.

7.9  Garantiebepaling producten uit de webshop. Zoals wettelijk bepaald in de Belgische wetgeving is er op ieder elektronisch toestel een garantie van 2 jaar vanaf besteldatum.
Gelieve ons altijd telefonisch of per mail te contacteren om zo de aard van het defect te melden.  Dit steeds via het mailadres "dogcentersnuffelke@gmail.com".   


In de mail steeds een kopie toevoegen van het aankoopbewijs, dit telt ter garantie. Zonder aankoopbewijs vervalt de garantie op het product bij de fabrikant. Toestellen die in retour bij ons binnenkomen gaan eerst terug naar de fabrikant. Dit kan enige verwerkingstijd met zich meebrengen. U krijgt van ons een mail over de verwerking van het product.

De koper kijkt steeds bij levering het produkt na op eventuele schade aan de verpakking en/of inhoud. Hiervoor kan de klant de koerierdienst aansprakelijk stellen.

Valt niet onder garantie: schade veroorzaakt door een val of stoot. Zichtbare schade, deuken en barsten.
Slijtage van het toestel door veelvuldig gebruik, tenzij anders aangetoond. Aanpassingen aan het toestel en eigen herstellingen. Slecht beheer en onderhoud van het toestel. Het niet naleven van de veiligheidsinstructies zoals vermeld staat in de handleiding en de garantiebepalingen van de fabrikant.

 

Retour: het terugzenden valt onder verantwoordelijkheid van de klant.  Dit steeds met een kopie van het aankoopbewijs. De retourskosten zijn steeds ten koste voor de klant.

Fotografie

 

8.1   Onze dienst is enkel toegankelijk voor huisdieren.

In onze studio laten we kleine en middelgrote huisdieren toe.

Daaronder verstaat men: Katten, honden, konijnen, reptielen, amfibieën, kleine zoogdieren en (tamme) vogels.

(Graag vermelden bij reservatie).


Indien gewenst komen wij ook ter plaatse.

Voor grote huisdieren zoals paarden en pony's komen wij ter plaatse of naar een locatie naar eigen keuze.

8.2   Voor verplaatsingen wordt steeds een toeslag gerekend van 0,50 €/km heen en terug.
 

8.3   De dieren dienen in een goeie gezondheid te verkeren.
Honden dienen voorzien te zijn van een correct vaccinatie of titer boekje.

8.4   De klant is altijd verantwoordelijk voor eventuele schade die zijn of haar dier veroorzaakt.

 

8.5   De klant is steeds verantwoordelijk voor het gedrag van hun huisdier.

 

8.6   Originele foto's worden niet meegegeven aan de klant.
De klant krijgt de geschikte en bewerkte foto's per mail toegestuurd.

 

8.7   Niet iedere foto is geschikt om te bewerken. Eventuele overbelichting, kleurcontrast, ruis en korrelvorming kunnen een vertekend beeld geven. Wij maken de keuze welke foto het best is om te bewerken.

 

8.8   De afgebeelde foto's op jullie eigen toestel kunnen afwijken van kleur. Dit omdat elke monitor, tablet of smartphone verschillende kleur-instellingen heeft kunnen de weergegeven foto's afwijken in contrast en kleur. Wij werken met een recente "Apple Mac" die geoptimaliseerd is voor fotografie-doeleinden.

 

8.9   Foto's die geplaatst worden op onze website worden steeds voorzien van een watermerk. Er mag geen enkele foto worden gekopieerd en gepubliceerd worden op sociale media of op andere mediums zonder onze toestemming.

 

8.10  Het is verboden voor de klant om zelf foto's te nemen met eigen toestellen.

8.11   Bij overtredingen van gelijk welke aard is het Belgisch recht van toepassing.

 

Overige

 

9.1   In het geval dat deze algemene voorwaarden in bepaalde gevallen wellicht niet voorzien gelden de aanwijzingen van hondengedragsdeskundige Dogcenter Snuffelke.

 

9.2   Tijdens diensten kunnen foto’s of video’s worden gemaakt. Deze kunnen enkel door Dogcenter Snuffelke worden gemaakt en gebruikt voor commerciële doeleinden mits toestemming van de klant. Wanneer de klant dit anders wenst zal dit voor aanvang van de dienst met Dogcenter Snuffelke moeten worden besproken.

 

9.3   Kennelijke (typ)fouten of vergissingen in het aanbod van Dogcenter Snuffelke op de website, Facebook of andere publicaties, binden Dogcenter Snuffelke niet.

 

9.4   Op alle overeenkomsten gesloten met Dogcenter Snuffelke is het Belgisch recht van toepassing.

 

9.5   Dogcenter Snuffelke behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden aan te passen, te veranderen en onderwerpen toe te voegen dan wel deze te verwijderen. Klant zal hier in dat geval op de hoogte worden gebracht.

 

9.6   Dogcenter Snuffelke behoudt altijd het recht een klant te weigeren of een dienst te beëindigen indien deze klant zichzelf of zijn of haar omgeving in gevaar brengt. Bij onvoldoende motivatie van klant is dit ook mogelijk.

 

9.7   Dogcenter Snuffelke is op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor enig gevolg, dat direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de op de website, Facebook en andere mediums gegeven informatie.

 

9.8   Dogcenter Snuffelke kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de gezondheidstoestand van uw huisdier ten gevolge van het eventuele gebruik van producten uit de webshop.

Dogcenter Snuffelke is niet aansprakelijk voor de eventuele slechte kwaliteit van producten uit de webshop.

 

9.9   Dogcenter Snuffelke respecteert de privacy van de koper in overeenstemming met de wet van 8/12/1992.

 

9.10  Alle gegevens op deze site kunnen door de bezoeker enkel voor persoonlijk gebruik

opgenomen worden. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd, verdeeld of

vermenigvuldigd zonder nadrukkelijke toestemming van Dogcenter Snuffelke.

 

9.11  Voor alle betwistingen zijn alleen bevoegd de rechtbanken van het district van de verkoper.

De internationale copyrights zijn van toepassing op de volledige inhoud van deze site.

bottom of page